Aplikace s přehledem volných míst na COVID-19 očkování

Cílem této aplikace je nabídnout rychlý přehled o volných kapacitách v očkovacích centrech. Aktuální aplikace, které existují, tuto funkcionalitu rychlého přehledu nemají a proto jsme tu my. Aktualizace jsou momentálně manuální, nicméně toto se v blízké době změní.

Navštivte repozitář https://github.com/msusicky/ockovani-covid a napište náměty pro rozšíření nebo se přidejte k vývoji.

A jak to celé funguje? (snad - z ústního popisu, komentáře a korekce vítány)

Na následujících řádcích se pokusíme popsat proces od registrace po očkování.

Na začátku se člověk registruje na adrese https://registrace.mzcr.cz a zadá svůj telefon k ověření. Po zadání kontrolní SMS zadá osobní údaje, zvolí si očkovací místo a tím dokončí registraci.

Tím se dostává na konkrétní očkovací místo, které disponuje tzv. "závorou". Ta určuje oblast lidí, kteří mají právo vybrat si termín očkování. Se závorou je většinou manipulováno tak, aby nedocházelo k přeplnění, tzn. jakmile člověk dostane PIN2, tak pro něj existuje termín v místě, které si vybral.
POZOR!!! Např. v Praze toto ale neplatí a pro 100 volných míst se rozesílá 110-120 SMS. Pak je systém o tom, kdo se první zaregistruje, v okamžiku naplnění kapacit ostatním přijde SMS, že jejich vstup zanikl. Toto nám přijde jako lepší varianta, protože se rychleji zvyšuje zaplněnost jednotlivých míst. Na druhou stranu mrtvé duše zůstanou v systému. V tuto chvíli nedisponujeme informací o hodnotě těchto závěr a bohužel ani velikostí front čekatelů na jednotlivých očkovacích místech.

V ideálním světě by vše fungovalo, ale bohužel ne každý reaguje na SMS zprávu okamžitě a systém nyní nabízí 3 dny, po které je v podstatě dané časové místo rezervováno a nemůže být přiděleno jiným. Informaci, kterou my na webu zobrazujeme, je bez zohlednění těchto skutečností, neboť na ně nemáme data. Dalším faktorem je to, že očkovací místa si mohou vybrat, jaké skupiny lidí pustí k výběru očkovacích časů, tj. lidé dle věku, zdravotníky, učitele, vše ale striktně dle věku. Proto informace na tomto webu jsou orientační a bez dalších dodatečných informací ze strany státu není možné zjistit opravdu "volná" místa.
Pokud do tří dnů nedojde k výběru místa, celá rezervace zaniká.

POZOR! pokud dojde k přeregistraci, tak se člověk dostane na čekací listinu daného místa na konec skupiny stejně starých lidí a záleží, jak často a jak se nastaví závora. Může se tak stát, že se člověk přeregistruje na místo, které deklaruje více volných míst, ale bude na něm ve frontě více zájemců, kteří aktuálně nejsou vidět. Jakmile tyto informace budeme mít, doplníme je a bude možné místa nějakým způsobem kategorizovat.

Zdroje, ze kterých čerpáme data

  • Oficiální data o očkovaných (*)
  • Oficiální data o distribuci vakcín (*)
  • Oficiální informace o rezervacích a registracích (*)
(*) Komenda M., Karolyi M., Bulhart V., Žofka J., Brauner T., Hak J., Jarkovský J., Mužík J., Blaha M., Kubát J., Klimeš D., Langhammer P., Daňková Š., Májek O., Bartůňková M., Dušek L. COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Onemocnění aktuálně [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020 [cit. 28.02.2021]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Vývoj: společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA LF MU. ISSN 2694-9423.